Hand och ytdesinfektion

Effektiv svensktillverkad desinfektion

Svensktillverkad desinfektion

AnoDes är en alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% av bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Den aktiva substansen hypoklorsyra (HClO) är en naturlig del av det mänskliga immunförsvaret. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektiv i låga halter. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. Kan användas för desinfektion av hud eller ytor.

Handdesinfekton

AnoDes används som ett alkoholfritt desinfektionsspray med den aktiva substansen hypoklorsyra (HClO). Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. Desinfektionen bekämpar effektivt 99,9% av alla virus, bakterier, mögel och svamp.

AnolDes uppfyller de europeiska standarderna för yt-desinfektion: Läs mer om EN-standarder här. 

Ytdesinfektion

AnoDes är ett effektivt desinfektionsmedel som avdödar 99,9% av bakterier, virus, jäst, mögel, sporer och svamp. Kan användas för att desinficera lösa föremål, väggar, ytor och redskap.

AnolDes uppfyller de europeiska standarderna för yt-desinfektion: Läs mer om EN-standarder här. 

EN Standarder

EN 1 3 7 2 7 – ANTIBAKTERIELL EFFEKT/SALMONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för den antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården med goda resultat på bland annat Salmonella.

EN 1 3 6 2 4 – FUNGICID OCH JÄSTAVDÖDANDE EFFEKT

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida och jästavdodande effekten inom hälso- och sjukvården

EN 1 7 2 7 2 – LUFTBUREN RUMSDESINFEKTION

Kvantitativt test för maskinell automatiserad luftburen rumsdesinfektion.

EN 1 4 4 7 6 – VIRUSAVDÖDANDE EFFEKT/ CORONAVIRUSFAMILJEN

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekt inom medicinområdet. Testad på flera virus samt coronavirusfamiljen.

EN 1 3 6 2 3 – EFFEKT MOT LEGIONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system.

EN 1 3 6 1 0 – DESINFEKTIONSMEDEL INOM LIVSMEDEL & INDUSTRI

Kvantitativt suspensionstest för utvärdering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kemiska desinfektionsmedel som används i livsmedel och industriområden.

EN 1 3 6 9 7 – DESINFEKTION AV YTOR

Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden.

Artikel 95-listan Biociddirektivet

PRODUKTEN äR GODKäND FöR NYTTJANDE ENLIGT ECHA BIOCIDFöRTECKNING ARTIKEL 95 FöR OMRåDE PRODUKTTYP (PT) 2-5 .

  • PT2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.
  • PT3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien.
  • PT4 – Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.
  • PT5 – Desinfektionsmedel för dricksvatten.

DISPENS GäLLER FöR PT1 TILL SEPTEMBER 2021.

  • PT1 – Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.