Industri

Bakteriefritt vatten, ytdesinfektion och dimning med Anolytech desinfektions system. Med Anolytech har man en effektiv eliminering av bakterier och biofilm i hela vattensystemet. Med kontinuerlig dosering försvinner både bakterier och biofilm och kommer inte tillbaka.

Transportband

AnoDes är effektivt mot bakterier och tillväxt av biofilm. Produkten är säker att använda kontinuerligt vilket gör det möjligt att undvika det ökande bakterietrycket på transportband och annan utrustning under pågående produktion.

Produktion av is

Att dosera AnoDes i vattnet som används för produktion av is eliminerar risken för biofilm och bakterietillväxt i t.ex. kylbatterier. Då AnoDes förblir aktiv i is, tillförs inga bakterier när isen smälter.

Processvatten

Försäkring mot bakterier i inkommande vatten. Med AnoDes i processvatten förhindras att utifrån kommande bakterier kommer in spraymunstycke, slangar, dead ends och tar bort och förhindrar nya och uppkommande beläggningar i vattensystemet.

Högtryckstvätt, CIP cleaning.

Efter CIP Cleaning kan AnoDes användas som desinficering. Med Anolytechs maskin produceras AnoDes på plats och en hållbar cirkulär process kan användas. Läs gärna vår desinficeringshandbok.

Plastbackar, transportkärl och förpackningar

AnoDes används för att desinficera returbackar och kärl efter tvätt. På så sätt säkerställs att inga bakterier finns kvar och överförs till andra producenter. En hållbar och cirkulär process.

Övrig användning av Anolyt-pH

Ytdesinficering

AnoDes är ett effektivt desinfektionsmedel som avdödar 99,99% av bakterier, virus, jäst, mögel, sporer och svamp. Kan användas för att desinficera lösa föremål, väggar, ytor och redskap. AnoDes uppfyller de europeiska standarderna för ytdesinfektion: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN 13697, EN 13727 och EN 17272.

Stöveltvätt

AnoDes kan användas för att desinficera stövlar för att förhindra att smittämnen trasporteras mellan olika avdelningar. Vid ingången till ett område med djur och mellan olika avdelningar kan AnoDes användas för stövelbad. Stövlarna ska tvättas rena före desinficeringen för att ge rätt effekt.

Laboratorietest av den bakteriedödande
effekten hos AnoDes

E.coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Lactobacillus brevis, Micrococcus luteus, Streptococcus feacalis, Pseudomonas fluorescens

Staphylococcus aureus, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas medocina, Pseudomonas putida, Bacillus cereus, Micrococcus roseus, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas syringae, Campylobacter.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel:
EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.