Anolytechs desinfektionsteknik kan användas på flera olika sätt
inom många områden och branscher. Den kan också anpassas
utifrån problemställning och olika processer. Man kan dela in
användningen i 4 huvudområden:

Bakteriefritt vatten med Anolytechs system.

Med en jämn och säker tillförsel av desinfektion i vattnet elimineras risken för spridning av bakteriologisk smitta i dricksvatten, bad & dusch, kök, restaurang m.m. När man tillsätter Anolyt-pH i vattnet har man ett vatten som inte innehåller skadliga bakterier, virus, sporer och svampar och ett vattensystem som är fritt från biofilm. Anolytechs system förhindrar bakterier i inkommande vatten men även utifrån kommande bakterier som etablerar sig i vattensystemet.

Cirkulär process med produktion av desinfektion på plats.

Med Anolytechs maskin på plats kan en Cirkulär process skapas där man tar bort brand-och miljöfarlig frakt och avfall. Näringsliv och viktiga samhällsfunktioner säkrar upp sin tillgång till desinfektion och blir oberoende av leverantörer. Det är även ett miljövänligare alternativ och värnar om en hållbar framtid.

Anolytechs desinfektion på flaska.

Anolytechs hand och ytdesinfektion är effektiv och avdödar bakterier, virus, mögel, sporer och svamp. Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Desinfektionsmedlet uppfyller flertalet EN-standarder.

Desinficering genom torrdimma.

Anolytech Disinfection System™ kan användas för att desinficera med torrdimma och är godkänd enligt EN-standard 17272 för maskinell automatiserad luftburen rumsdisinfektion. Torrdimman avdödar bakterier, virus, mögel, sporer och svamp. Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel:
EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.