Om Anolytech

Svensktillverkad desinfektionsteknik med AnoDes (hypoklorsyra) som kan användas för att säkerställa bakteriefritt dricksvatten, hand- och yt-desinficering, desinficering via dimning och för att producera på plats. En hållbar cirkulär process och ett miljövänligt alternativ som säkerställer egen försörjning och minimerar risker, tar bort emballage, transporter och farligt avfall.

Läs mer

Om Anolytech

Anolytech tillverkar
maskiner för produktion av desinficering som används inom flera områden.

Användningsområden

Hand & Ytdesinfection
Agro & djurhållning
Industri
Hotell & fastighet

Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med intressanta artiklar samt nyheter om våra produkter.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel:
EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.

Köp hand och ytdesinficering från oss eller från någon av våra partners. Våra partners producerar desinfektionsmedel med hjälp att Anolytechs teknik och maskiner.

AnoDes, Ekomist eller MPE International

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget