Anolytechs vision

Anolytechs vision är att bidra till bättre hälsa för människor och djur i ett samhälle där hållbar desinfektion är en del av vardagen. Där vi har ersatt farliga produkter med ett miljövänligt alternativ utan onödiga transporter och farligt avfall.

Svensktillverkad effektiv desinfektionsteknik

Anolytech har sedan 2005 utvecklat och tagit fram en svensk desinfektionsteknik för bakteriefritt vatten samt hand- och desinfektion som är alkoholfri och effektiv. Vid starten gav vi oss in i en utveckling som ingen annan varit och har med tiden lärt oss mycket empiriskt. Vår teknik har utvecklats och optimerats under mer än 15 år och genom åren har vi samlat på oss många viktiga erfarenheter om desinfektion och desinficering av dricksvatten. Alla våra komponenter håller absolut högsta klass och idag har vi en teknik med hög driftsäkerhet.

Vi är en svensk maskintillverkare med fokus på hållbarhet och innovation. Vårt system används idag av kunder i europa inom olika branscher. AnoDes är ett väldokumenterat desinfektionsmedel som verkar effektivt mot virus, bakterier, mögel, svampar och sporer.

Anolytech teknik och desinfektion riktar sig till lantbruk, livsmedelsindustrin, hotell och fastigheter, offentlig sektor och sjukvård. Vi ser idag ytterligare affärsområden för desinficering och ser med tillförlit på framtiden med nya produkter, partners och länder

Anolytechs teknik och innovation har vid flera tillfällen vunnit Innovations och nytänkarpriser samt blivit utnämnd till årets mest miljöinnovativa företag (2012).

Anolytech har vid 2 tillfällen även utsetts till ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag (33 listan).

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel:
EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.