Anolytechs visjon

Anolytechs visjon er å bidra til bedre helse for mennesker og dyr i et samfunn der bærekraftig desinfisering er en del av hverdagen. Der vi har erstattet farlige produkter med et miljøvennlig alternativ uten unødvendig transport og farlig avfall.

Svenskprodusert effektiv desinfeksjonsteknologi

Siden 2005 har Anolytech utviklet og utviklet en svensk desinfeksjonsteknologi for bakteriefritt vann samt hånd og desinfeksjon som er alkoholfri og effektiv. I starten startet vi en utvikling som ingen andre har vært og over tid har lært mye empirisk. Vår teknologi er utviklet og optimalisert i mer enn 15 år, og gjennom årene har vi samlet mange viktige erfaringer om desinfisering og desinfisering av drikkevann. Alle våre komponenter er av absolutt høyeste klasse, og i dag har vi en teknologi med høy driftssikkerhet.

Vi er en svensk maskinprodusent med fokus på bærekraft og innovasjon. Systemet vårt brukes for tiden av kunder i Europa i forskjellige bransjer. AnoDes er et godt dokumentert desinfeksjonsmiddel som fungerer effektivt mot virus, bakterier, mugg, sopp og sporer.

Anolytech-teknologi og desinfeksjon er rettet mot landbruk, næringsmiddelindustri, hotell og eiendom, offentlig sektor og helsevesen. I dag ser vi flere forretningsområder for desinfisering og ser fremover med tillit med nye produkter, partnere og land

Anolytechs teknologi og innovasjon har ved flere anledninger vunnet Innovations and Innovator-priser og blitt kåret til årets mest miljøinnovative selskap (2012).

Anolytech har ved 2 anledninger også blitt kåret til et av Sveriges 33 hotteste unge teknologiselskaper (33-listen).

Bærekraftig fremtid

EN alkoholfri desinfeksjon som effektivt dreper 99,9% av bakterier, virus, sopp, mugg og sporer. Desinfeksjonsmidlet er pH-nøytralt og tørker ikke. AnoDes produseres ved elektrolyse og er helt fri for fargestoffer og alkohol, og effektiv i lave konsentrasjoner.

Testet og godkjent

Godkjent i henhold til (Biocides Ordinance) i PT 1- 5. Menneskelig hygiene, desinfeksjon av overflaten, veterinærhygiene, overflater som kommer i kontakt med mat og dyrefôr og drikkevann. Oppfyller europeiske standarder for desinfeksjonsmidler:
EN 13624 , EN 13623 , EN 13610 , EN17272, EN 14476 , EN13697 og EN 13727

Sirkulær prosess

Tar desinfisering fra en lineær prosess med brann og miljøfarlig forsendelse og avfall til en bærekraftig sirkulær prosess med gjenvinning og etterfylling av eksisterende containere på stedet. På denne måten sikrer forretningsmessige og viktige samfunnsfunksjoner tilførsel av desinfeksjon, samtidig som de er innovative med bærekraft og sikkerhet i fokus.

Kostnadseffektiv

Hypoklorsyre produseres av vann, salt og elektrisitet og er så effektiv at bare en lav prosentandel konsentrasjon er nødvendig i en ferdigbehandlet løsning, noe som holder produksjonskostnadene svært lave. Det er et billig og kraftig desinfeksjonsmiddel for sterilisering, desinfisering og vannrensing.