Dokumenter og sertifikater

Vi har samlet alle dokumenter og sertifikater for enkelt å kunne lese og laste dem ned.

EN Standarder

NO 1 5 0 0 – HÅNDINFEKSJON

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika- Håndhygienedesinfeksjon.

NO 1 3 7 2 7 – ANTIBAKTERIAL EFFECT / SALMONELLA

Kvantitativ suspensjonstest for antibakteriell effekt i helsevesenet med gode resultater på blant annet Salmonella.

NO 1 3 6 2 4 – FUNGISID OG GJESTDREPNINGSEFFEKT

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av soppdrepende og gjærdrepende effekt i helsevesenet

NO 1 7 2 7 2 – DESINFESJON AV LUFTFARVET

Kvantitativ test for maskinautomatisk luftbåren desinfisering.

NO 1 4 4 7 6 – VIRUSDREPINGSEFFEKT / CORONAVIRUS FAMILIE

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av virusdrapende effekt innen medisin. Testet på flere virus og coronavirus-familien.

NO 1 3 6 2 3 – EFFEKT MOT LEGIONELLA

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av bakteriedrepende effekt mot legionella av kjemiske desinfeksjonsmidler i vannbaserte systemer.

NO 1 3 6 1 0 – MAT OG INDUSTRIELLE desinfeksjonsmidler

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kjemiske desinfeksjonsmidler som brukes i mat og industriområder.

NO 1 3 6 9 7 – DESINFESJON AV OVERFLATER

Kvantitativ test for evaluering av bakteriedrepende og soppdrepende effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler på overflater i mat, industri, husholdning og institusjon.

Artikkel 95 viser biociddirektivet

PRODUKTET GODKJENTES FOR BRUK I HENHOLD TIL ECHA-LISTE OM BIOSIDER ARTIKEL 95 FOR OMRÅDE FOR PRODUKTTYPE (PT) 2-5.

  • PT2– Desinfeksjonsmidler og algicider som ikke er beregnet på direkte mennesker eller dyr.
  • PT3 – Desinfeksjonsmiddel for veterinærhygiene.
  • PT4 – Desinfeksjonsmiddel for overflater som kommer i kontakt med mat og dyrefôr.
  • PT5 – Desinfeksjonsmiddel for drikkevann.

UTGANG GJELDER FOR PT1 TIL SEPTEMBER 2021.

  • PT1– Desinfeksjonsmidler for menneskelig hygiene.

Sikkerhetsdatablad (SDB)

Sikkerhetsdatablad (SDB) på svensk

AnoDes (Anolyte pH)

Sikkerhetsdatablad AnoDes

katolikk

Sikkerhetsdatablad katolyt

MARS-1PC

Sikkerhetsdatablad MARS-1PC

Sikkerhetsdatablad (SDB) på engelsk

AnoDes (Anolyte pH)

Sikkerhetsdatablad AnoDes

Catholyte

MSDS Catholyte ANolytech

Godkjent for økologisk produksjon

Bruk av «elektrolysert vann» i økologisk produksjon er godkjent av EU. EGTOP; EUs ekspertgruppe for organisk produksjon uttaler følgende om bruk av hypoklorsyre produsert på stedet med utstyr av typen levert av Anolytech («elektrolysert vann»):

Klipp ut rapporten
«Final_report_egtop_on_cleaning_disinfectant_en»:

Stoffene oppført i vedlegg VII (1) er godkjent for økologisk produksjon i EU. Etter gruppens mening (Ekspertgruppe for teknisk rådgivning om økologisk produksjon) er det bred enighet om at disse stoffene (oppført i vedlegg VII.1) er i tråd med målene og prinsippene for organisk produksjon.

Etter gruppens syn er bruken av elektrolysert vann lik bruken av natriumhypokloritt. Den kan derfor brukes til alle formål som natriumhypokloritt er godkjent for, men ikke til noe annet formål. For tiden ser gruppen ingen grunn til å tydelig indikere elektrolysert vann. Les hele rapporten her.

Studier og tester

Anolytech brukerhåndbok

I denne guiden finner du all informasjonen du trenger for å bruke Anolytech-maskinen riktig. Du vil også finne tips og råd om hvordan du desinfiserer forskjellige overflater og verktøy. Kommer snart.