Desinfeksjon av hender og overflater

Effektiv svenskprodusert desinfisering

Svenskprodusert desinfisering

AnoDes er et alkoholfritt desinfeksjonsmiddel som effektivt dreper 99,9% av bakterier, virus, sopp, mugg og sporer. Det aktive stoffet hypoklorsyre (HClO) er en naturlig del av det menneskelige immunforsvaret. AnoDes produseres ved elektrolyse og er helt fri for fargestoffer og alkohol, og effektiv i lave konsentrasjoner. Desinfeksjonsmidlet er pH-nøytralt og tørker ikke. Kan brukes til desinfisering av hud eller overflater.

Hånddesinfeksjonsmiddel

AnoDes brukes som en alkoholfri desinfiserende spray med den aktive substansen hypoklorsyre (HClO). Desinfeksjonsmidlet er pH-nøytralt og tørker ikke. Desinfeksjon bekjemper effektivt 99,9% av alle virus, bakterier, mugg og sopp.

AnolDes oppfyller europeiske standarder for overflatedesinfeksjon: Les mer om EN-standarder her.

Overflatedesinfeksjon

AnoDes er et effektivt desinfeksjonsmiddel som dreper 99,9% av bakterier, virus, gjær, mugg, sporer og sopp. Kan brukes til å desinfisere løse gjenstander, vegger, overflater og redskaper.

AnolDes oppfyller europeiske standarder for overflatedesinfeksjon: Les mer om EN-standarder her.

EN Standarder

NO 1 3 7 2 7 – ANTIBAKTERIAL EFFECT / SALMONELLA

Kvantitativ suspensjonstest for antibakteriell effekt i helsevesenet med gode resultater på blant annet Salmonella.

NO 1 3 6 2 4 – FUNGISID OG GJESTDREPNINGSEFFEKT

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av soppdrepende og gjærdrepende effekt i helsevesenet

NO 1 7 2 7 2 – DESINFESJON AV LUFTFARVET

Kvantitativ test for maskinautomatisk luftbåren desinfisering.

NO 1 4 4 7 6 – VIRUSDREPINGSEFFEKT / CORONAVIRUS FAMILIE

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av virusdrapende effekt innen medisin. Testet på flere virus og coronavirus-familien.

NO 1 3 6 2 3 – EFFEKT MOT LEGIONELLA

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av bakteriedrepende effekt mot legionella av kjemiske desinfeksjonsmidler i vannbaserte systemer.

NO 1 3 6 1 0 – MAT OG INDUSTRIELLE desinfeksjonsmidler

Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kjemiske desinfeksjonsmidler som brukes i mat og industriområder.

NO 1 3 6 9 7 – DESINFESJON AV OVERFLATER

Kvantitativ test for evaluering av bakteriedrepende og soppdrepende effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler på overflater i mat, industri, husholdning og institusjon.

Artikkel 95 viser biociddirektivet

PRODUKTET GODKJENTES FOR BRUK I HENHOLD TIL ECHA-LISTE OM BIOSIDER ARTIKEL 95 FOR OMRÅDE FOR PRODUKTTYPE (PT) 2-5.

  • PT2– Desinfeksjonsmidler og algicider som ikke er beregnet på direkte mennesker eller dyr.
  • PT3 – Desinfeksjonsmiddel for veterinærhygiene.
  • PT4 – Desinfeksjonsmiddel for overflater som kommer i kontakt med mat og dyrefôr.
  • PT5 – Desinfeksjonsmiddel for drikkevann.

UTGANG GJELDER FOR PT1 TIL SEPTEMBER 2021.

  • PT1– Desinfeksjonsmidler for menneskelig hygiene.