Käsien ja pintojen desinfiointi

Tehokas desinfiointi Anolytechin järjestelmällä.

Ruotsissa valmistettu desinfiointilaitteisto

AnoDes on alkoholiton desinfiointiaine, joka tappaa tehokkaasti 99,9% bakteereista, viruksista, sienistä, homeista ja itiöistä. Vaikuttava aine hypokloorihappo (HClO) on luonnollinen osa ihmisen immuunijärjestelmää. AnoDes valmistetaan elektrolyysillä, eikä siinä ole täysin väriaineita eikä alkoholia, ja se on tehokas pieninä pitoisuuksina. Desinfiointiaine on pH-neutraali ja kuivumaton. Voidaan käyttää ihon tai pintojen desinfiointiin.

Käsien desinfiointi

AnoDes:ta käytetään alkoholittomana desinfiointiaineena. Se on hellävarainen iholle, ei kirvele levitettynä ja sisältää ympäristöystävällisiä aineita ionipuhdistettua vettä ja hypokloorihappoa.  Desinfiointi poistaa tehokkaasti 99,99 % kaikista viruksista, bakteereista, homeista ja sienistä.

AnolDes täyttää pinnan desinfioinnin eurooppalaiset standardit: Lue lisää EN-standardeista tässä.

Pintojen desinfiointi

Anolyt-pH on tehokas desinfiointiaine, joka tappaa 99,99 % bakteereista, viruksista, hiivasta, homeesta, itiöistä ja sienistä. Sitä voidaan käyttää irrallisten esineiden, seinien, pintojen ja työkalujen desinfiointiin.

Anolyt-pH täyttää pintojen desinfiointia koskevat eurooppalaiset standardit: Lue lisää En-standardeista täältä.

EN Standarder

EN 1 3 7 2 7 – ANTIBAKTERIELL EFFEKT/SALMONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för den antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården med goda resultat på bland annat Salmonella.

EN 1 3 6 2 4 – FUNGICID OCH JÄSTAVDÖDANDE EFFEKT

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida och jästavdodande effekten inom hälso- och sjukvården

EN 1 7 2 7 2 – LUFTBUREN RUMSDESINFEKTION

Kvantitativt test för maskinell automatiserad luftburen rumsdesinfektion.

EN 1 4 4 7 6 – VIRUSAVDÖDANDE EFFEKT/ CORONAVIRUSFAMILJEN

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusavdödande effekt inom medicinområdet. Testad på flera virus samt coronavirusfamiljen.

EN 1 3 6 2 3 – EFFEKT MOT LEGIONELLA

Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av baktericid effekt mot Legionella av kemiska desinfektionsmedel i vattenbaserade system.

EN 1 3 6 1 0 – DESINFEKTIONSMEDEL INOM LIVSMEDEL & INDUSTRI

Kvantitativt suspensionstest för utvärdering av virucid aktivitet mot bakteriofager av kemiska desinfektionsmedel som används i livsmedel och industriområden.

EN 1 3 6 9 7 – DESINFEKTION AV YTOR

Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden.

Artikel 95-listan Biociddirektivet

PRODUKTEN äR GODKäND FöR NYTTJANDE ENLIGT ECHA BIOCIDFöRTECKNING ARTIKEL 95 FöR OMRåDE PRODUKTTYP (PT) 2-5 .

  • PT2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.
  • PT3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien.
  • PT4 – Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.
  • PT5 – Desinfektionsmedel för dricksvatten.

DISPENS GäLLER FöR PT1 TILL SEPTEMBER 2021.

  • PT1 – Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.