Desinfektion af hænder og overflader

Effektiv svenskfremstillet desinfektion

Svensk-fremstillet desinfektion

AnoDes er et ikke-alkoholisk desinfektionsmiddel, der effektivt dræber 99,9% af bakterier, vira, svampe, skimmel og sporer. Det aktive stof hypochlorsyre (HClO) er en naturlig del af det menneskelige immunsystem. AnoDes produceres ved elektrolyse og er helt fri for farvestoffer og alkohol og effektiv i lave koncentrationer. Desinfektionsmidlet er pH-neutralt og ikke-tørrende. Kan bruges til desinfektion af hud eller overflader.

Hånddesinfektionsmiddel

AnoDes anvendes som en ikke-alkoholisk desinfektionsmiddel med det aktive stof hypochlorsyre (HClO). Desinfektionsmidlet er pH-neutralt og ikke-tørrende. Desinfektion bekæmper effektivt 99,9% af alle vira, bakterier, skimmel og svampe.

AnolDes opfylder europæiske standarder for overfladesinfektion: Læs mere om EN-standarder her.

Overfladedesinfektion

AnoDes er et effektivt desinfektionsmiddel, der dræber 99,9% af bakterier, vira, gær, skimmel, sporer og svampe. Kan bruges til at desinficere løse genstande, vægge, overflader og redskaber.

AnolDes opfylder europæiske standarder for overfladesinfektion: Læs mere om EN-standarder her.

EN-standarder

DA 1 3 7 2 7 – ANTIBAKTERIEL EFFEKT / SALMONELLA

Kvantitativ suspensionstest for den antibakterielle effekt i sundhedsvæsenet med gode resultater på blandt andet Salmonella.

DA 1 3 6 2 4 – FUNGICID OG GÆRDRÆBENDE EFFEKT

Kvantitativ suspensionstest til vurdering af fungicid- og gærdræbende effekt i sundhedsvæsenet.

DA 1 7 2 7 2 – LUFTFARVEDESINFEKTION

Kvantitativ test for maskinautomatisk luftbåren desinfektion.

DA 1 4 4 7 6 – VIRUS DRÆBNINGSEFFEKT / CORONAVIRUS FAMILIE

Kvantitativ suspensionstest til vurdering af virussvindende effekt inden for medicin. Testet på flere vira og coronavirus-familien.

DA 1 3 6 2 3 – EFFEKT MOD LEGIONELLA

Kvantitativ suspensionstest til vurdering af bakteriedræbende virkning mod legionella af kemiske desinfektionsmidler i vandbaserede systemer.

DA 1 3 6 1 0 – FOD- OG INDUSTRIELLE DESINFEKTIONSMIDLER

Kvantitativ suspensionstest til evaluering af virucid aktivitet mod bakteriofager af kemiske desinfektionsmidler anvendt i fødevarer og industrielle områder.

DA 1 3 6 9 7 – DESINFEKTION AF OVERFLADER

Kvantitativ test til vurdering af bakteriedræbende og fungicid virkning af kemiske desinfektionsmidler på overflader i fødevarer, industri, husholdning og institution.

Artikel 95-listen over biociddirektiv

PRODUKTET GODKENDES TIL BRUG I HENHOLD TIL ECHA-LISTE OVER BIOCIDER ARTIKEL 95 FOR PRODUKTTYPE (PT) OMRÅDE 2-5.

  • PT2– Desinfektionsmidler og algicider, der ikke er beregnet til direkte brug af mennesker eller dyr.
  • PT3 – Desinfektionsmiddel til veterinærhygiejne.
  • PT4– Desinfektionsmiddel til overflader, der kommer i kontakt med mad og dyrefoder.
  • PT5 – Desinfektionsmiddel til drikkevand.

UDBYTTE GÆLDENDE TIL PT1 TIL SEPTEMBER 2021.

  • PT1 – Desinfektionsmidler til human hygiejne.