Dokumenter og certifikater

Vi har samlet alle dokumenter og certifikater for let at kunne læse og downloade dem.

EN-standarder

DA 1 5 0 0 – HÅNDINFEKTION

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika- Håndhygiejniske desinfektion.

DA 1 3 7 2 7 – ANTIBAKTERIEL EFFEKT / SALMONELLA

Kvantitativ suspensionstest for den antibakterielle effekt i sundhedsvæsenet med gode resultater på blandt andet Salmonella.

DA 1 3 6 2 4 – FUNGICID OG GÆRDRÆBENDE EFFEKT

Kvantitativ suspensionstest til vurdering af fungicid- og gærdræbende effekt i sundhedsvæsenet.

DA 1 7 2 7 2 – LUFTFARVEDESINFEKTION

Kvantitativ test for maskinautomatisk luftbåren desinfektion.

DA 1 4 4 7 6 – VIRUS DRÆBNINGSEFFEKT / CORONAVIRUS FAMILIE

Kvantitativ suspensionstest til vurdering af virussvindende effekt inden for medicin. Testet på flere vira og coronavirus-familien.

DA 1 3 6 2 3 – EFFEKT MOD LEGIONELLA

Kvantitativ suspensionstest til vurdering af bakteriedræbende virkning mod legionella af kemiske desinfektionsmidler i vandbaserede systemer.

DA 1 3 6 1 0 – FOD- OG INDUSTRIELLE DESINFEKTIONSMIDLER

Kvantitativ suspensionstest til evaluering af virucid aktivitet mod bakteriofager af kemiske desinfektionsmidler anvendt i fødevarer og industrielle områder.

DA 1 3 6 9 7 – DESINFEKTION AF OVERFLADER

Kvantitativ test til vurdering af bakteriedræbende og fungicid virkning af kemiske desinfektionsmidler på overflader i fødevarer, industri, husholdning og institution.

Artikel 95-listen over biociddirektiv

PRODUKTET GODKENDES TIL BRUG I HENHOLD TIL ECHA-LISTE OVER BIOCIDER ARTIKEL 95 FOR PRODUKTTYPE (PT) OMRÅDE 2-5.

  • PT2– Desinfektionsmidler og algicider, der ikke er beregnet til direkte brug af mennesker eller dyr.
  • PT3 – Desinfektionsmiddel til veterinærhygiejne.
  • PT4– Desinfektionsmiddel til overflader, der kommer i kontakt med mad og dyrefoder.
  • PT5 – Desinfektionsmiddel til drikkevand.

UDBYTTE GÆLDENDE TIL PT1 TIL SEPTEMBER 2021.

  • PT1 – Desinfektionsmidler til human hygiejne.

Sikkerhedsdatablad (SDB)

Sikkerhedsdatablad (SDB) på svensk

AnoDes (Anolyte pH)

Sikkerhedsdatablad AnoDes

katolsk

Sikkerhedsdatablad katolyt

MARS-1PC

Sikkerhedsdatablad MARS-1PC

Sikkerhedsdatablad (SDB) på engelsk

AnoDes (Anolyte pH)

Sikkerhedsdatablad AnoDes

Catholyte

MSDS Catholyte ANolytech

Godkendt til økologisk produktion

Anvendelsen af “elektrolyseret vand” i økologisk produktion er godkendt af EU. EGTOP; EU-ekspertgruppen for økologisk produktion udtaler følgende om brugen af hypochlorsyre, der produceres på stedet med udstyr af typen leveret af Anolytech (“elektrolyseret vand”):

Klip rapporten ud
“Final_report_egtop_on_cleaning_disinfectant_en”:

De stoffer, der er anført i bilag VII (1), er godkendt til økologisk produktion i EU. Efter gruppens opfattelse (Ekspertgruppe for teknisk rådgivning om økologisk produktion) er der bred enighed om, at disse stoffer (anført i bilag VII.1) er i overensstemmelse med målene og principperne for økologisk produktion.

Efter gruppens opfattelse svarer brugen af elektrolyseret vand til brugen af natriumhypochlorit. Det kan derfor bruges til alle formål, hvortil natriumhypochlorit er godkendt, men ikke til noget andet formål. På nuværende tidspunkt ser gruppen ingen grund til klart at angive elektrolyseret vand. Læs hele rapporten her.

Undersøgelser og prøver

Anolytech brugervejledning

I denne vejledning finder du alle de oplysninger, du har brug for til at bruge din Anolytech-maskine korrekt. Du finder også tip og råd om, hvordan man desinficerer forskellige overflader og værktøjer. Kommer snart.