Spørsmål og svar2022-10-03T14:59:38+02:00

Spørsmål og svar

Hvor kan du bruke Anolyte-pH-produktet?2021-04-09T07:10:30+02:00

Anolyte pH kan brukes i flere områder og på forskjellige måter. Den brukes blant annet i landbruk, hotell, eiendom, næringer og rengjøringsaktiviteter. Du kan lese mer om forskjellige bruksområder under fanen bruksområder eller under bruk.

Hvilke EN-standarder oppfyller desinfeksjonen?2021-04-09T07:10:33+02:00

Anolyth pH oppfyller de europeiske standardene for desinfeksjonsmidler: EN 13624, EN 13697, EN 13610 og EN 13727. Mer informasjon finner du under fanen dokument .

Finnes det sikkerhetsdatablad?2021-04-09T07:11:44+02:00

Ja, du finner sikkerhetsdatablad og andre dokumenter under fanen dokument.

Har Anolyte-PH noen negative effekter?2021-04-09T07:11:37+02:00

Så lenge instruksjonene våre følges, bør ingen bivirkninger forekomme.

Hvor lang tid har saltsyre?2021-04-09T07:12:18+02:00

Følg instruksjonene og informasjonen på etiketten. Kontakt Anolytech for spørsmål: info@anolytech.se

Hvor kan jeg kjøpe desinfeksjonsmiddel for flasker?2021-04-09T07:12:26+02:00

Desinfeksjon av flasker kan kjøpes fra flere forhandlere og fra partnere. Kontakt Anolytech for mer informasjon. info@anolytech.se

Hvis du har en Anolytech-maskin som brukes til desinfisering av vann, kan denne maskinen også brukes til desinfisering av hender og overflater?2021-04-09T07:13:10+02:00

Ja, hvis du følger anbefalingene våre om blanding. Kontakt Anolytech for spørsmål info@anolytech.se .

Kan restproduktet (natriumhydroksyd, såpe.) Fra maskinen tømmes direkte i avløpet?2021-04-09T07:13:22+02:00

Ja, det kan ledes ned i avløpet fordi prosessvannet inneholder veldig lite restprodukt. Les mer i vårt sikkerhetsdatablad som du finner på siden dokument.

Go to Top