Frågor och svar2022-10-03T10:59:42+02:00

Frågor och svar

Var kan man använda AnoDes produkten?2021-04-15T13:49:38+02:00

AnoDes kan användas inom flera områden och på olika sätt. Det används bland annat inom landbruk, hotell, fastighet, industrier och städverksamheter. Du kan läsa mer om olika användningsområden under fliken användningsområden eller under användning.

Vilka EN-standarder uppfyller desinfektionen?2021-04-15T13:54:28+02:00

AnoDes uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel:  EN 13624EN 13623EN 13610EN17272, EN 14476 EN13697 och EN 13727 Mer information finns under fliken dokument.

Finns det säkerhetsdatablad?2020-11-19T10:20:30+01:00

Ja, du hittar säkerhetsdatablad och andra dokument under fliken dokument. 

Har AnoDes några negativa effekter?2021-04-15T13:48:48+02:00

Så länge våra instruktioner följs ska inte några negativa effekter uppstå.

Hur lång hållbarhet har hypoklorsyra?2020-11-19T10:23:13+01:00

Följ instruktionerna och informationen som står på etiketten. Kontakta Anolytech vid frågor: info@anolytech.se

Var kan jag köpa desinficering på flaska?2020-11-19T10:24:52+01:00

Desinfektion på flaska kan köpas hos flera återförsäljare och hos samarbetspartners. Kontakta Anolytech för mer information. info@anolytech.se

Om man har en maskin från Anolytech som används för desinficering av vatten, kan denna maskin även användas för hand och yt-desinfektion?2020-11-19T10:26:12+01:00

Ja, om man följer våra rekommendationer om blandningsförfarande. Kontakta Anolytech vid frågor info@anolytech.se.

Kan restprodukten (natriumhydroxid, tvål) från maskinen ledas direkt ut i avloppet?2022-03-16T13:51:36+01:00

Ja, det kan ledas ut i avloppet eftersom processvattnet innehåller ytterst lite restprodukt. Läs mer i vårt säkerhetsdatablad som finns finns på sidan dokument. 

Go to Top