Bakterier och biofilm

Bakterier som normalt finns i vatten fäster gärna på väggarna i vattenkoppar, kärl och ledningar. Bakterierna skaffar näring och energi genom att bryta ner organiska ämnen som finns i vattnet, och det gör att de kan föröka sig. När bakterierna fastnar på kärlväggarna börjar de bilda en kolhydratrik massa (glykocalyx) runt sig som som skydd. Det är detta skikt som vi kallar biofilm, rik på mikroorganismer och svår att avlägsna.
Bakterierna är i allmänhet ofarliga, men biofilmens struktur gör att även sjukdomsalstrande bakterier (patogener) kan fastna och växa till. Tillväxten av bakterier innebär också att bakterier avges till resten av vattensystemet.

Biofilmen ger bakterierna ett bättre skydd mot vanliga desinfektionsmedel, men Anolytech Anolyt-pH bryter ner biofilmen och dödar mikroorganismerna. Dessutom är biofilmen det ”lim” som gör att utfällt järn och kalk gärna fastnar på väggarna i vattenkoppar och rör. När man doserar in Anolyt-pH i dricksvattnet brukar all biofilm vara avlägsnad inom en månad.

Hypoklorsyra

Anolyt-pH innehåller Hypoklorsyra, HClO, eller underklorsyrlighet (på engelska hypochlorous acid) och är en svag syra som bildas när klor löses i vatten. Den kan inte existera i ren form utan bara som lösning i vatten.

Hypoklorsyran som produceras av Anolytech’s system är oerhört effektiv när det gäller att döda bakterier, virus, sporer och svampar. Hypoklorsyra är uppbyggd av en hypokloritjon (negativt laddad) och en vätejon (positivt laddad) och tillsammans bildar de en neutral förening.

Det är bl.a hypoklorsyra som våra vita blodkroppar producerar när de angriper bakterier, virus, mm.

Hypoklorsyra angriper bl.a proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör.

Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika.

Här kan du ladda ned våra datasäkerhetsblad

Anolyt-pH
Säkerhetsdatablad Anolyt-pH Anolytech

Hand och ytdesinfektion
Säkerhetsdatablad 

Katolyt
Säkerhetsdatablad Katolyt Anolytech

English

Hand and surface disinfection

Safety data sheet

Anolyt-pH
MSDS Anolyt-pH Anolytech

Catholythe
MSDS Catholyte Anolytech

Godkänd enligt biociddirektivet – Artikel 95 lista

Anolytech Anolyt-pH är godkänt enligt biociddirektivet PT 1-5

Anolyt-PH uppfyller kraven för SS-EN 13727:2012 + A2:2015. 

https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/sterilisering/desinficeringsmedel-och-antiseptika/ssen137272012a22015