Bakterier og biofilm

Bakterier som vanligvis finnes i vann, fester seg gjerne til veggene i vannkopper, kar og rør. Bakteriene gir næring og energi ved å bryte ned organiske stoffer som finnes i vannet, og dette gjør at de kan formere seg. Når bakteriene setter seg fast på karveggene, begynner de å danne en karbohydratrik masse (glykocalyx) rundt dem som beskyttelse. Det er dette laget vi kaller biofilm, rik på mikroorganismer og vanskelig å fjerne.
Bakteriene er generelt ufarlige, men strukturen til biofilmen gjør at selv sykdomsfremkallende bakterier (patogener) kan sette seg fast og vokse. Veksten av bakterier betyr også at bakterier frigjøres til resten av vannsystemet.

Biofilmen gir bakteriene bedre beskyttelse mot vanlige desinfeksjonsmidler, men Anolytech Anolyte pH bryter ned biofilmen og dreper mikroorganismer. I tillegg er biofilmen «limet» som gjør at utfelt jern og kalk kleber seg til veggene i vannkopper og rør. Ved dosering av Anolyte pH i drikkevannet blir all biofilm vanligvis fjernet innen en måned.

Hypoklorsyre

Anolytt pH inneholder Hypoklorsyre, HClO eller hypoklorsyre (Hypoklorsyre) og er en svak syre som dannes når klor oppløses i vann. Det kan ikke eksistere i ren form, men bare som en løsning i vann.

Hypoklorsyren produsert av Anolytechs system er ekstremt effektiv til å drepe bakterier, virus, sporer og sopp. Hypoklorsyre består av et hypoklorittion (negativt ladet) og et hydrogenion (positivt ladet) og sammen danner de en nøytral forbindelse.

Det er blant annet hypoklorsyre som de hvite blodcellene våre produserer når de angriper bakterier, virus osv.

Hypoklorsyre angriper proteiner i mikroorganismenes cellemembraner og ødelegger dem slik at cellen brytes ned og dør.

Takket være den direkte virkningsmekanismen spiller det ingen rolle om bakteriene er resistente eller multiresistente mot antibiotika.

Her kan du laste ned datasikkerhetsarkene våre

Anolyte pH
Sikkerhetsdatablad Anolyt-pH Anolytech

Desinfeksjon av hender og overflater
Sikkerhetsdatablad

katolikk
Sikkerhetsdatablad Katolyt Anolytech

Engelsk

Desinfeksjon av hender og overflater

Sikkerhetsdatablad

Anolyte pH
MSDS Anolyte-pH Anolytech

Catholythe
MSDS Catholyte Anolytech

Godkjent i henhold til biociddirektivet – artikkel 95-listen

Anolytech Anolyte pH er godkjent i henhold til biociddirektivet PT 1-5

Anolyte-PH oppfyller kravene til SS-EN 13727: 2012 + A2: 2015.

https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/sterilisering/desinficeringsmedel-och-antiseptika/ssen137272012a22015