Per Larsen, Bindslev satte det første Anolytech-anlæg op i klimastalden i 2013 og har efterfølgende sat et anlæg op hjemme på sogården. Han har gjort det, fordi er rart at vide, at det vand, som grisene drikker, er bakteriefrit.
Det går godt i farestalden, og der er ikke længere fravænningsdiarre i klimastalden. Hvis der kommer diarre efter 10-12 dage, er det på grund af foderskift. Medicinforbruget er meget mindre. Pers teori er, at Tylan bliver nedbrudt, hvis der er biofilm i rørene og tilsvarende mange bakterier i vandet. Per mener altså, at biofilm mindsker effekten af medicin.
Han bruger aldrig syreprodukter eller desinfektionsmidler i vandet, og der er aldrig tilstoppede ventiler.
Ved indsættelse af nye grise i klimastalden, er der altid rent vand, når grisene starter med at drikke, og der er altid rent vand i hele perioden i klimastalden.
”Tidligere skulle vi desinficere mellem holdene, men vi vidste også, at effekten af det kun varede i nogle dage – der kom hurtigt bakterier igen i det vand, som grisene drak”, fortæller Per Larsen.