Per Larsen, Bindslev satte opp det første Anolytech-anlegget i klimafjøset i 2013, og har senere satt opp et anlegg hjemme på gården. Han har gjort dette fordi det er hyggelig å vite at vannet som grisene drikker er bakteriefritt.
Fåringboden gjør det bra, og det er ikke lenger noen avvenningsdiaré i klimafjøset. Hvis diaré oppstår etter 10-12 dager, skyldes det fôrbytte. Medikamentforbruk er mye mindre. Pers teori er at Tylan brytes ned hvis det er biofilm i rørene og tilsvarende mange bakterier i vannet. Per mener derfor at biofilm reduserer effekten av medisin.
Han bruker aldri syreprodukter eller desinfeksjonsmidler i vannet, og det er aldri tette ventiler.
Når du setter inn nye griser i klimafjøset, er det alltid rent vann når grisene begynner å drikke, og det er alltid rent vann gjennom hele perioden i klimafjøset.
– Tidligere måtte vi desinfisere mellom lagene, men vi visste også at effekten av det bare varte i noen dager – bakterier kom raskt tilbake til vannet som grisene drakk, sier Per Larsen.