Anolytech deltar på Veterinärkongressen 2019 för att informera veterinärerna om den
oftast undermåliga kvalitén på djurens dricksvatten. Målsättningen är att alla skall vara
medvetna om vad som händer med dricksvattnet i stallen.

På bilden Anolytech’s Jimmy Amnéus.