Anolytech deltar i Veterinærkongressen 2019 for å informere veterinærer om det
vanligvis dårlig kvalitet på drikkevann fra dyr. Målet er at alle skal være
klar over hva som skjer med drikkevannet i stallen.

På bildet er Anolytechs Jimmy Amnéus.