Agrovision är en mötesplats som bidrar till professionell och teknisk uppdatering av jordbruket. Här arrangeras både utställning, konferens och kurser. Agricultural Fair är också en social arena med en middagsfest och en bondepub. Agrovision har hållits vart tredje år sedan 2007 i Stavanger Forum, och 2016 var det 14 670 besökare på mässan.
Anolytech’s ställer ut tillsammans med norska samarbetspartnern 3bservice. I år var det många intresserade djurhållare som besökte Anolytech’s monter.