Agrovision er en møteplass som bidrar til profesjonell og teknisk oppdatering av landbruket. Her arrangeres utstilling, konferanse og kurs. Landbruksmessen er også en sosial arena med middagsselskap og bondepub. Agrovision har blitt arrangert hvert tredje år siden 2007 i Stavanger Forum, og i 2016 var det 14 670 besøkende på messen.
Anolytech’s stiller ut sammen med den norske partneren 3bservice. I år besøkte mange interesserte keepere Anolytechs stand.