Sponsring av desinficeringsmedel under 2021

Anolytech har under 2020 sponsrat flera ideella föreningar och organisationer med desinficeringsmedel. Vi sponsrar bland annat Svenska handbollslandslaget, lokala hockeyföreningar i Skåne, flertalet ungdomsföreningar och olika hjälporganisationer. Under 2021 kommer vi på Anolytech att fokusera på att försöka hjälpa och sponsra så många idella föreningar som vi har kapasitet till.  Samhällsnytta är en viktig del av vår verksamhet och under Coronapandemin som pågår har vi valt att satsa extra på sponsring. Sponsringen innebär att Anolytech sponsrar med desinficeringsmedel som hämtas hos oss utanför Ystad med krav på motprestation i form av att föreningen delar information om Anolytech i deras olika kanaler.

Anolytechs Desinficeringsmedel: 

Anolytech är en maskintillverkare som har utvecklat utrustning för att tillverka effektivt desinfektionsmedel som kan produceras lokalt eller köpas på flaska. Systemet producerar naturens egna desinfektionsmedel som innehåller hypoklorsyra, och naturligt ingår i immunsystemet hos människor och djur.

Anolytechs hand och ytdesinfektion är effektiv och avdödar bakterier, virus, mögel, sporer och svamp. Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Anolytech är registrerad på artikel 95-listan (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Anolytechs produkt Anolyt-pH uppfyller förutom den nya EN-standarden EN 14476 också de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624EN 13697EN 13610EN17272 och EN 13727

Ansökan

Är din ideella förening eller organisation i behov av desinficeringsmedel och vill bli sponsrade med detta? För att kunna ansöka om sponsring behöver föreningen eller organisationen vara icke vinstdrivande. Både lokala och nationella föreningar och organisatoner kan ansöka.

Desinficeringsmedel kan hämtas på plats hos Anolytech i egan dunkar eller flaskor. Om det inte finns möjlighet att komma och bämta hos oss finns det möjlgihet att få desinficeringsmedel skickat till sig. I dessa fall krävs att frakt om emballage betalas av föreningen/organisationen.

Skicka ett mail till sandra@anolytech.se med följande information:

Namn på förening/organisation:
Mail:
Telefon:
Förklara vad ni ska använda desinficeringsmedlet till:
Hur mycket desnficering behöver ni:

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra ifrån er!