Vad är hypoklorsyra?

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är helt utan skadliga kemikalerier, färger eller alkohol. Hypoklorsyra, eller underklorsyrlighet (på engelska hypochlorous acid) är en svag syra som bildas när klor löses i vatten. Den kan inte existera i ren form utan bara som lösning i vatten.

Anolytechs maskin fungerar i korthet så att man med råvarorna salt, vatten och elektricitet utvinner underklorsyrlighet (HClO), eller hypoklorsyra som det även kallas, vilket också är vår kropps eget desinfektionsmedel som effektivt dödar oönskade bakterier och virus i våra kroppar. Hypoklorsyra är också en av de aktiva ingredienserna i många andra produkter, t.ex välkända Virkon som ett desinfektionsmedel.

Hypoklorsyra är uppbyggd av en hypokloritjon (negativt laddad) och en vätejon (positivt laddad) och tillsammans bildar de en neutral förening.

Det är bl.a hypoklorsyra som våra vita blodkroppar producerar när de angriper bakterier och virus i kroppen. Hypoklorsyra angriper bl.a proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika.

Syran har använts inom bl a medicin i många år och det finns många vetenskapliga studier som bekräftar effektiviteten. Hypoklorsyra är inom EU klassat som en biocid (EC1048, 2005AIII). Studier visar att hypoklorsyra dödar 99,9% av alla bakterier och virus, inklusive coronavirus. Anolytech erbjuder hand desinfektion och yt desinfektion som är miljövänlig och vänlig mot huden. Ytterligare studier görs just nu på Karolinska Institutet kring hypoklorsyra och coronavirus.

Rekommendationer från Australienska regeringen:
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/environmental-cleaning-and-disinfection-principles-for-covid-19.pdf

Studier:
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/environmental-cleaning-and-disinfection-principles-for-covid-19.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R1048
https://biomedicinskanalytiker.org/2014/12/27/ospecimmun/