Desinfektion på flaska kan köpas hos flera återförsäljare och hos samarbetspartners. Kontakta Anolytech för mer information. info@anolytech.se