Desinfeksjon av flasker kan kjøpes fra flere forhandlere og fra partnere. Kontakt Anolytech for mer informasjon. info@anolytech.se