Följ instruktionerna och informationen som står på etiketten. Kontakta Anolytech vid frågor: info@anolytech.se