Følg instruksjonene og informasjonen på etiketten. Kontakt Anolytech for spørsmål: info@anolytech.se