Så länge våra instruktioner följs ska inte några negativa effekter uppstå.