Haitallisia vaikutuksia ei pitäisi olla, kun ohjeita noudatetaan.