Vi testade vattnet på 231 djurgårdar i Sverige som har tjänligt inkommande vatten. Resultatet är skrämmande. Av alla 231 gårdar var det bara 20 gårdar som hade tjänligt vatten där djuren faktiskt dricker vattnet. Följ med så berättar vi hur det kommer sig, om du är i riskzonen och hur det här kan skada dina djur.

Skillnad på vatten och vatten

Innan vi tittar närmare på problemet och lösningen med bakterier är det bra att berätta vad som egentligen menas med tjänligt vatten. Som du säkert redan vet kan vatten ha olika komposition och kvalité. Livsmedelsverket delar upp vattnets normalvärden i tre kategorier.

 • Tjänligt vatten
 • Tjänligt med anmärkning
 • Otjänligt vatten

Tjänligt vatten är vatten som är drickbart och kan användas till andra hushållsändamål utan att någon åtgärd krävs. Drickbart vatten kort sagt. Tjänligt med anmärkning betyder att vattnet har en sämre struktur. Det behöver inte i alla fall betyda att det inte går att dricka men vattnet kan fortfarande eventuellt ha negativa hälsomässiga effekter. Otjänligt vatten är vatten som inte ska användas och kan ha hälsomässiga negativa effekter på dig och dina djur.

Problemet

Det är självklart att du vill ha det bästa för dina djur och du har antagligen även testat ditt inkommande vatten. Resultatet har antagligen visat att du har tjänligt inkommande vatten till din gård. De flesta gårdar har nämligen tjänligt inkommande vatten.

Problemet är att vattnet av tradition testas där det kommer in till gården och inte där djuren dricker vattnet. Det är därför vi tog våra prover där djuren faktiskt dricker vattnet istället. Det är trots allt det som borde räknas! Resultaten visade att:

 • 62% hade otjänligt vatten
 • 29% hade tjänligt vatten med anmärkning
 • 9 % hade tjänligt vatten

Detta trots att gårdarna hade tjänligt inkommande vatten! Nu undrar du säkert hur det här kommer sig?


Att du har en kommunal vattenkälla eller egen brunn med tjänligt vatten är alltså ingen garanti att dina djur i verkligheten dricker vatten som är tjänligt.

Bakterier och biofilm

Din djurbesättning tillför själva goda och dåliga bakterier till dricksvattnet genom t.ex en gemensam drickplats eller genom att tarmbakterier hamnar i dricksvattnet. Men bakterierna stannar inte bara vid dricksplatsen utan kan förflytta sig motströms i rören, även i rör med ett högt tryck.

Bakterierna fäster sig på väggarna av dina rör och lockar till sig andra bakterier. Tillslut skapas en beläggning som på fackspråk kallas för biofilm. Vi kan förenklat kalla det för en liten bakteriefabrik där tillväxten av bakterier ökar och sprider sig vidare i dina rör, vattenkar, vattenkoppar och nipplar. Bakterierna från djuren och biofilmen försämrar vattenkvalitén och är förklaringen till varför bara 9% av alla gårdar i vårt test hade tjänligt vatten där djuren drack. Det trots att de hade tjänligt inkommande vatten till gården.


“Bakterierna från djuren och biofilmen försämrar vattenkvalitén och är förklaringen till varför bara 9% av alla gårdar i vårt test hade tjänligt vatten där djuren drack det trots att de hade tjänligt inkommande vatten till gården.”
 

Nu tänker du antagligen: Räcker det då inte bara att rengöra vattensystemet regelbundet?

Problemet med rengöring

Svaret är tvådelat. Visserligen hjälper det att rengöra rör, nipplar, vattenkar m.m. men effekten blir inte bestående. Problemet är att så fort djuren återigen dricker sprider sig bakterierna och du står inför samma problem igen.

Förutom att du vid rengöringen lägger mycket tid, energi och pengar blir den positiva effekten begränsad. Som tur är finns det en annan, naturlig lösning.

Anolytech – En enkel lösning till ett komplicerat problem

Med vår hjälp kan du på ett ekologiskt sätt med vanligt koksalt, vatten och elektricitet enkelt hålla dina rör rena dygnet runt, året om med djuren på plats. Vår teknik blandar saltet, vattnet och elektriciteten och skapar hypoklorsyra. Det bästa av allt är att det är helt naturligt! Det är nämligen samma naturliga desinfektionsmedel din människokropp skapar och använder för att bekämpa och döda oönskade bakterier.


Anolytech grundades 2005 och vår teknik och metod har prövats i många år. Idag använder över 400 djurproducenter Anolytech Agrorent för ett bakteriefritt vatten.

Varför du borde använda Anolytech Agrorent till dina djur
 • Tjänligt, bakteriefritt vatten på riktigt
 • Rent vatten dygnet runt, året om
 • Lägre bakterietryck – Friskare djur
 • Automatisk dosering – Du fyller bara på maskinen med tabletter
 • Miljövänligt – Ekologisk produktion
 • Djuren behöver inte flyttas för att göra rent
 • Ingen investering krävs – låg månadskostnad
 • Installation och service ingår

 

Vår garanti

Vi är så säkra på desinfektionsteknik att vi kan garantera, inom ramen för dricksvattendirektivet, att du får ett bakteriefritt dricksvatten! Hör av dig så berättar vi mer.

Referenser

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo99_13.pdf