Samarbetsavtal mellan Anolytech och AFRY. 

Anolytech och AFRY formaliserar ett samarbete där vi aktivt promotar varandra när möjligheten uppstår och framförallt för att lyfta Anolytech mot ”nya” områden.  Anolytech och AFRY kan tillsammans erbjuda möjliga kunder denna kombination där Anolytech Norden AB står för den tekniska lösningen i praktiken och AFRY för möjligheterna att bredda marknaden genom redan pågående affärer eller nya utvecklingsprojekt.

Avtalet syftar till att vid marknadsföring och leverans mot parternas befintliga och nya kunder kunna stödja sig mot ett formellt och utvecklat samarbete mellan AFRY och Anolytech.

AFRY har under 2020 hjälp Anolytech inom flera områden, så som produktregistrering, EN-standarder, projektledning, marknadsundersökningar och studier för att undersöka möjligheter på olika marknader, samt för att stötta upp under expanderingen som pågår.

Tillsammans med noga utvalda partners kan vi göra mer! 

Kontaktperson Anolytech: Stefan Fischlein 0411-243033