Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet och har arrangerats sedan 2011. Mötesplatsen arrangeras av Easyfairs i samarbete med MSB och SKR. Den 23-24 mars 2021 kommer mötesplatsen för första gången att genomföras som en helt digital konferens och utställning. På den digitala plattformen hittar du allt du behöver veta om krisberedskap, motståndskraft och civilförsvar.

Varför deltar Anolytech?
När pandemivågen sköljde över världen blev belastningen på de globala försörjningskedjorna allt för stor och brast. Försörjningsberedskap och modern lagerhållning blir viktigt för att förhindra ett liknande senario. Anolytech vill vara en del av arbetet med att säkra upp försörjning och beredskap.

”- Vi bidrar med svensk hållbar desinfektionsteknik som säkerställer egen försörjning!”

”- Anolytech säkerställer försörjningsberedskap på egna villkor!”