Nutrifair är Danmarks mässa för boskapsproducenter.
Anolytech fanns på plats under NutriFair Mässan i Danmark i Januari som har fokus på produkter
för inomhusmekanisering, foder och djurskydd för lantbruk.
Mässan sätter aktuell kunskap på dagordningen och erbjuder förutom traditionella stativ också
ett stark konferensprogram med föreläsningar om aktuella ämnen.
Nutrifair organiseras av MESSE C Fredricia i nära samarbete med ett antal av branschens leende aktörer.
Missa inte nästa Nutrifair mässa den 20-21 Januari 2021.