AnoDes uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel:  EN 13624EN 13623EN 13610EN17272, EN 14476 EN13697 och EN 13727 Mer information finns under fliken dokument.