AnoDes kan användas inom flera områden och på olika sätt. Det används bland annat inom landbruk, hotell, fastighet, industrier och städverksamheter. Du kan läsa mer om olika användningsområden under fliken användningsområden eller under användning.