Ja, det kan ledas ut i avloppet eftersom processvattnet innehåller ytterst lite restprodukt. Läs mer i vårt säkerhetsdatablad som finns finns på sidan dokument.