Anolytech produserer maskiner for desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmiddelet kan brukes både for å garantere bakteriefritt vann og for desinfeksjon av hender og overflater. Anolytechs desinfeksjonsmiddel er vannbasert og er skånsomt for både miljø og mennesker.

Anolytechs maskiner produserer saltsyre som produseres med råvarene salt, vann og elektrisitet og trekker ut saltsyre (HClO, HOCl). Hypoklorsyre er helt fri for skadelige kjemikalier, fargestoffer eller alkohol. Hypoklorsyre er veldig effektiv og dreper bakterier, mugg, sopp og virus. Studier viser at hypoklorsyre også dreper virusvarianter som tilhører coronavirusfamilien.

Hypoklorsyre er også kroppens eget desinfeksjonsmiddel som effektivt dreper uønskede bakterier og virus i kroppen vår.

Sikre virksomheten din gjennom Anolytechs maskin som produserer desinfeksjon og saltsyre på stedet. Fremfor alt kan det være viktig for for eksempel selskaper, utleieleiligheter, offentlig og offentlig sektor å alltid ha tilgang til desinfeksjonsmidler. Aldershjem, barnehager, skoler og omsorgsfasiliteter har behov for å kunne forhindre og beskytte personalet og menneskene som bor på stedet.

Anolytechs maskin brukes i dag i ulike bransjer og er for mange en forsikring mot blant annet bakterier i drikkevannet eller for å sikre virksomheten med desinfeksjonsmidler som produseres på stedet. Vi har maskiner i forskjellige størrelser som dekker alle behov og kan behandle opptil en million liter vann om dagen.

Uavhengig av leveranser og et miljøvennlig alternativ.

Spredning av coronavirus og risikoen for å bli smittet har gjort det vanskelig å få hånddesinfeksjon. Hypoklorsyre produsert av Anolytechs maskiner er et alternativ og en løsning på mangelen på desinfeksjonsmidler som råder i dag. Vi produserer maskinene våre i Sverige og er ikke avhengige av leveranser. Å ha en maskin på plass er også et miljøvennlig og logistisk alternativ, da du fjerner emballasje og transport. Fremfor alt reduserer eller erstatter den bruken av andre miljøfarlige kjemikalier. Løsningen vår er helt ufarlig for personell å håndtere, bruker lite energi og krever bare en liten mengde råvare (salt). Restproduktet fra produksjonen av hypoklorsyren er biologisk nedbrytbart og kan helles ned i avløpet.

Problemene som oppstår i krisen vi står overfor, gjør at vi ser behovet i flere bransjer. Vi ser også en løsning på mangelen på desinfeksjonsmidler som råder for forbrukere og selskaper.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Anolytech
Telefonnummer: 0411-24 30 30